Przejdź do treści

Ćwiczenia z rozgrywki w Blefie

W czwartek 04.05 po Majówce Maciek powrócił do zajęć w grupie Blef. Zajęliśmy się kluczowymi manewrami rozgrywkowymi – impasami, ekspasami i przebitkami i powtórzyliśmy sobie jak planować rozgrywkę.

Na ćwiczenie spróbujemy rozegrać kontrakt 4♠ z takimi kartami:

♠DW109
♥765
♦KDW
♣654

♠AK87654
♥432
♦–
♣A32

Przeciwnicy wistują 3 razy w kiery i potem odchodzą w trefla. Nie możemy już oddać ani jednej lewy…

Dzisiejsze wyniki: https://naukabrydza.pl/wyniki-krakow/blef/230504/

Źródło ilustracji: exemplore.com