Przejdź do treści

Karnet miesięczny

270.00

Karnet miesięczny uprawnia do udziału w zajęciach jednej grupy przez cały miesiąc.

Karnet miesięczny uprawnia do udziału w zajęciach jednej grupy przez cały miesiąc. Zazwyczaj są to cztery zajęcia w miesiącu. Nieobecności na zajęciach można odrobić w innej grupie w tym samym miesiącu, na który obowiązuje karnet.

Skorzystaj z promocji Members Get Members, uzyskaj miesiąc gratis za polecenie nowej osoby do dowolnej z grup!

Cena obowiązuje w przypadku płatności z góry (do 10. nowego miesiąca). W późniejszym terminie nie obowiązują rabaty: każde zajęcia kosztują 85 zł.

 

Czas karnetu

miesiąc

Czas zaj

2,5h

Materiay z kadych zaj

tak

Klasyfikacja dugofalowa

tak

Wykad

Platforma Google Meet

Turniej

Realbridge